Jump directly:- A +

Hartelijk welkom in Bömighausen !

Het is wel alleen een virtueel bezoek in onze kleine maar toch fijne oordschap,
maar misschien krijgt u door deze pagina er zin in om meer Bömighausen te beleven.
Mij zou het in ieder geval verheugen u als ortsvorsteherin ( dorpsvoorstand, burgermeester)
eens bij onze talrijke gebeurtenissen of gewoon als bezoeker begroeten te mogen.
Als één van de kleine oordschappen van de gemeente Willingen( Upland) zijn wij toch vast
ingebonden in de vakantie regio Upland. Met een groot aantal aan logeerkamers en een groot
getal aan wonderschoon gelegen vakantie huizen biedt Bömighausen iets voor de gast, die het
liever rustig heeft maar, die de infrastructuur van de grote vakantieoorden niet missen will.
Het 1970 aangelegde meertje nodigt uit om te zwemmen en is in verbinding met de camping
ook een Highlight. Evenzo is het ook niet ver weg van het centrum van Korbach met zijn
goed bewaarde middeleeuwse stad en zelfs de weg naar de Gebroeder Grimm stad Kassel
is snel te bereiken. De vakantie aanbiedingen van de regio laat dus bijna geen wensen meer over.
In Bömighausen hebben verenigingen een lange traditie, ze herinneren aan vroegere gebruiken en zorgen er voor dat niets verloren gaat, ze verbinden tradities met moderne
sport en stempelen daarmee onze oordschap. Ook de zelfhulp heeft een lange geschiedenis,
wat de gemeente niet alleen voor elkaar kann krijgen dat wordt met hulp van de Bömighauser
bevolking ondersteunt of zelf gemaakt. Voorbeelden daarvan vindt u overal in Bömighausen.
B.v. in de jaren 1960 als het dorp deelnam aan de weddenschap van „ ons dorp zal mooier worden“ of in de jaren 1982/ 1983 de bouw van het dorpsgemeenschapshuis en in de laatste
tijd de vordering om nieuwe speelonderdelen voor de voorhandene speelplaats te bezorgen,
altijd waren de Bömighausener met daden ter stelle. Naast de schuttersvereniging is ook de
vrijwillige brandweer een dragende zuil in het dorpse leven. Naast de verenigingsaktiviteiten
zorgen zij met hun inzettroep dat de brandbescherming zeker gesteld is.
De wil om uit- of voortgebildet te worden, wordt door de gemeente Willingen ondersteunt,
indien de gemeentelijke gremien een aangepaste uitrusting ter vervoeging stellen.
de aktueelen inwoner getallen.
Momentaan zijn in de oordschap Bömighausen 266 personen registreerd die hun eerstwoonplaats hier hebben.
Als tweedwoonplaats zijn hier in Bömighausen 72 personen registreerd.
Aan deze plaats mag ik diegene recht hartelijk dank zeggen, die deze pagina’s ontworpen
hebben en ze hopelijk verder goed verzorgen.

 

Wilma Saure. Dorpsvoorstand.
topJump
Bildershow aus Bömighausen
Bildershow von Bömighausen. Wenn Sie diesen Text lesen können, funktioniert ihr Flashplayer nicht richtig, um die Bildershow anzuzeigen. Bitte Aktualisieren Sie ihren Adobe Flashplayer für ihren Browser.
topJump